Абітурієнту

Факультет
Факультет ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тривалість / ECTS - Кредити
8 семестрів /240 кредитів ECTS
Вчений ступінь
Бакалавр
Мова навчання
українська, англійська
Місце навчання
м. Київ
Кафедра
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
Ступінь вищої освіти
Бакалавр
Спеціальність – 053, Психологія
Форма навчання
очна (денна)